به گزارش اکوایران، نرخ سود بین بانکی در هفته سوم تیر ماه به بالاترین سطح خود از آذرماه 1399 تا کنون رسید.

برخی اقتصاددانان این شاخص را دماسنج تورمی می دانند که تنظیم آن به نوعی در راستای اهداف تورمی نیز قرار می گیرد. اما در این طرف معاملات بازار بین بانکی یا همان بازار شبانه جایی است که این متغیر کشف می شود. معاملاتی که به صورت روزانه انجام شده و هدف آن رفع نیاز فوری بانک ها است. اما نرخ سود آن به صورت هفتگی و موزون اعلام می شود.

نرخ سود

رکوردزنی نرخ سود بین بانکی درهفته سوم تیر ماه

پس از آن که اعتبارات قاعده مند یا همان مداخله بانک مرکزی در بازار سومین هفته تیر ماه بالا گرفته و به سطح 22 هزار میلیارد تومان رسید نرخ سود موزون در این بازار نیز صعودی شد. 

در بازار شبانه بانک های نیازمند از بانک های دارای مازاد استقراض فوری می کنند. دالان نرخ سود دراین بازار را بانک مرکزی تعیین می کند که از 14 تا 22 درصد قرار دارد. اعتبارات قاعده مند هم همان مداخله بانک مرکزی در این بازار بوده که نرخ سود 22 درصدی دارد. یعنی سقف دالان.

 آمارهای بانک مرکزی در هفته های اخیر نشان می دهد نرخ سود بین بانکی در هفته های متوالی سال جاری مسیری صعودی را آغاز کرده و اکنون به 21.14 درصد رسیده است.

طبق بررسی های آماری از ماه های پایانی سال 99 تاکنون که نرخ آن را بانک مرکزی منتشره کرده این میزان از نرخ بهره بین بانکی بی سابقه بوده است.

این درحالی است که پیش از این در بازار باز نیز بانک مرکزی با ثابت نگه داشتن میزان بسط پول در سه هفته متوالی نرخ سود را افزایش داده و به 20.9 درصد رسانده بود.

به عقیده برخی کارشناسان رشد نرخ سود در بازارهای بین بانکی در هفته های اخیر میتواند در نتیجه رشد سیاست اخیر بانک مرکزی در جهت کنترل تورم بوده و دامنه رشد نرخ سود بین بانکی در بازار را باز گذاشته است.