به گزارش اکو ایران، روند رشد تسهیلات پرداختی بانک ها در اردیبهشت ماه امسال شکسته شد و مسیر نزولی را اتخاذ کرده است.

به طور کلی یکی از مهم‌ترین بخش های نقدینگی که سهم بالایی را در اقتصاد دارد بخش شبه پول است که حاوی سپرده های غیر دیداری بانک ها است.

از سوی دیگر بخش مهمی از نقدینگی نیز تسهیلات بانک ها بوده که می تواند با ایجاد اعتبار منجر به خلق نقدینگی و در نهایت تورم زایی در کشور شود.

در همین رابطه آمارهای بانک مرکزی در خصوص تغییرات سپرده ها و تسهیلات دهی بانک ها در میانه بهار امسال نشان از کاهش قدرت خلق نقدینگی در این نهاد ها داشته است.

نقدینگی

شکست تسهیلات دهی بانکی و سپرده ها

طبق آمارهای بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال ارزش تسهیلات بانک ها برابر با 4 هزار و 186 میلیارد تومان بوده که در مقایسه به سال قبل تقریبا 34.9 درصد رشد داشته است.

این رشد از ماه قبل خود  تقریبا 13.5 واحد درصد کمتر بوده و کمترین رشد نقطه ای در تسهیلات دهی بانکی در بازه 12 ماهه بوده است.

مشابه با همین اتفاق در بخش سپرده ها نیز به ثبت رسیده است. کل سپرده ها در دومین ماه امسال برابر با 5 هزار و 681 میلیارد تومان بوده که پس از کسر سپرده قانونی بانک مرکزیف برابر با 5 هزار و 112 میلیارد تومان محاسبه شده است.

مقایسه این شاخص با موقعیت مشابه خود در سال قبل نشان از رشد 35 درصدی داشته اما قیاس سرعت افزایش سپرده ها با ماه های قبل نشان می دهد مانند تسهیلات، رشد نقطه ای سپرده ها نیز در کمترین میزان خود در دوازده ماه گذشته قرار گرفته است.

با این حال هنوز سطح آمارها در تسهیلات دهی بانکی بالا بوده که به باور برخی اقتصاددانان می تواند مهم ترین بخش خلق نقدینگی در اقتصاد کشور باشد.

تفکیک استانی تسهیلات دهی بانک ها نیز نشان می دهد استان تهران با 2 هزار و 588 هزار میلیارد تومان در صدر قرار داشته و کمترین مبلغ نیز به استان کهگیلویه و بویر احمد با 14 هزارو 910 میلیارد تومان تعلق داشته است.

در نهایت نسبت مانده تسهیلات به کل سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی برابر با 81.9 درصد بوده که 0.3 واحددرصد از این شاخص در موقعیت مشابه خود در سال گذشته بالاتر بوده است.

 

نقدینگی