به گزارش اکو ایران، روند معاملات اوراق بدهی دولتی درهفته های اخیر مسیر نوسانی را طی کرده است. تا پیش از هفته نهم تیر ماه این معاملات صعودی بوده و مرز 3 همت را رد کرده بود. این در حالی است که در هفته منتهی به 28 تیر ماه دوباره این رقم نزولی شده و به کمترین میزان خود در کل برگزاری این بازار در سال جاری دست پیدا کرده است.

از آن جا که این بازار درجهت تامین کسری بودجه دولت بوده رشد معاملات درآن از اهمیت بالایی برخوردار است. گذشته از آن هر چه دولت در این بازار اوراق بیشتری بفروشد به گفته کارشناسان احتمال رشد تورم نیز نزولی تر خواهد شد.

مشتریان در این بازار بانک ها و بورسی ها هستند که بنابر صلاحدید خود و جذابیت اوراق اقدام به خرید از دولت می کنند. در همین رابطه دو دسته ارادی که از ابتدای تیر ماه تاکنون مورد معامله قرار گرفته بررسی شد. در این بررسی مشاهده می شود اراد با نرخ سود بالاتر بیشتر مورد توجه بورسی ها بوده است.

اوراق بدهی دولتی

بررسی تفکیکی اوراق در معاملات بازار اولیه

از هفته پایانی خرداد ماه، یعنی مرحله چهارم بازار اولیه سال جاری، دو دسته اراد نمود بیشتری را در معاملات داشته اند. اراد 106 و اراد 107. 

طبق داده های بانک مرکزی، اراد 106 اوراقی بوده که نرخ سود آن برابر با 21.5 درصد و تاریخ سررسید آن 14 ماهه بوده است. این در حالی است که اراد 107 نرخ سود 22 درصدی داشته و تاریخ سررسید آن معادل با 27 ماه ثبت شده است. از هرکدام از این اوراق 10 هزار میلیارد تومان در بازار عرضه شد.

از مدت عرضه آن ها تا کنون یعنی در 6 هفته گذشته، تقریبا کل اوراق خریداری شده اراد 106 برابر با 6 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و این رقم برای اراد 107 معادل با 4 هزار و 260 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

به عبارت دیگر تا کنون 66 درصد اوراق عرضه شده اراد 106 فروش رفته و 42.6 درصد از اراد 107 عرضه شده در بازار .

تفکیک بررسی ها نشان می دهد بانک ها از این بین تمایل بیشتری به خرید اوراق با تاریخ سررسید کوتاه تر داشته اند.

اوراق بدهی دولتی

نقطه جذابیت خرید اوراق در بازار اولیه 

بررسی رفتار بانک ها و بورسی ها نشان می دهد از اراد 106 که نرخ سود آن کمتر و تاریخ سررسید آن کوتاه مدت تر است، بانک ها 4 هزار و 390 میلیارد تومان و بورسی ها 2 هزار و 250 میلیارد تومان را خریداری کرده اند. یعنی بانک ها تقریبا دو برابر بورسیها اراد 106 خریده اند.

این در حالی است که اراد 107 خریداری شده در بازار با اختلاف بالایی در سبد بورسی ها قرار داشته است.

در همین رابطه بورسیها 3 هزار و 950 میلیارد تومان اراد 107 خریده اند و حجم خریداری شده از طرف بانک ها تقریبا 390 میلیارد تومان بوده است.

بنابراین اولا ارادی که تاریخ سررسید کوتاه مدت تری داردبیشتر مورد وافق مشتریان بوده و فروش بیشتری داشته است.

دوما بانک ها هنوز نیازهای کوتاه مدت خود را ارجح می دانند و بورسی ها برایشان نرخ سود در بلند مدت اهمیت بالاتری دارد.

اوراق بدهی دولتی