به گزارش اکو ایران، یکی از موضوعات مهم اقتصاد کلان کنترل هسته های تورم ساز پولی است که بانک مرکزی در آن نقش بسزایی دارد. پایه پولی و نقدینگی که تغییرات و افزایش بی رویه در حالتی منجر به رشد سطح عمومی قیمت ها شده و درنهایت قدرت خرید را تنزل می دهد.

این شاخص ها در سال جاری نوسانات قابل ملاحظه ای داشته است پایه پولی خرداد ماه 0.44 درصد کاهش و نقدینگی نیز رشدی 3.3 افزایش را ثبت کرده است. رشد نقدینگی اکنون بالاترین جهش ماهانه در سال جاری بوده است. به طور کلی یکی از مهم ترین مسیر های کنترل رشد شاخص های کلان تمرکز بانک مرکزی در سه موضوع مهم است. رابطه بانک ها با بانک مرکزی و دولت. رابطه دولت با بانک ها و بانک مرکزی و رابطه بانک ها با مردم و مشتریان. هر چه استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش داشته باشد پایه پولی نیز صعودی تر شده و در نهایت قدرت تورم زایی در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. در همین رابطه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز عامل دیگری است که در سمت منابع پایه پولی عاملی فزاینده در این شاخص به حساب می آید 

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های مهمی که در اصلاح نظام بانکی در حال اجرا است، گفت: برنامه اصلاح نظام بانکی در سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانکها و اصلاح رابطه بانک ها با مشتریان در دستور کار قرار دارد و این ضرورت در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز باید مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان باشد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صالح آبادی با اشاره به لزوم توجه جدی به نحوه تامین مالی در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: تنوع بخشی به تامین مالی از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی با توجه به محدویت منابع مالی در تدوین برنامه هفتم ضرورتی غیرقابل انکار است. نظام اقتصادی کشور بانک محور است ولی باید از ظرفیت سایر بخش ها نیز در دستیابی به اهداف برنامه توسعه بهره ببریم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه  طرح مجلس برای اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی است، بیان کرد: طرح بانک مرکزی که در مجلس مطرح شده عمدتاً ناظر به اصلاح رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی است که نتایج قابل توجهی خواهد داشت، البته همه دستگاه‌های کشور باید کمک کنند تا اصلاحات اساسی در نظام بانکی صورت گیرد.

علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی در همایش برنامه دوم گام انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: با توجه به محورهای مهم که انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، به مقوله تامین مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بانکی در سطح دنیا و رسیدن بانک‌های ما به آن و اصلاح کفایت سرمایه اشاره کرد.

وی با اشاره به تفاوت معناداری که بین اهداف ترسیم شده و واقیعت محقق شده در برنامه‌های قبلی وجود داشت تصریح کرد: آسیب شناسی از موانع تحقق برنامه‌های قبلی ضرورت دارد و در تدوین برنامه جدید باید به الزامات، پیش نیازها و تدوین برنامه عملیاتی توجه جدی شود.

بانک مرکزی

صالح آبادی یکی از خطای مهمی که در برنامه توسعه وجود دارد را چنین برشمرد: برخی دستگاه‌ها خلاءهای قانونی موجود در دستگاه های خود را به قانون برنامه توسعه تحمیل می کنند تا آن خلاء قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی آسیب جدی به برنامه وارد می کند.

وی ادامه ‌داد: در تدوین برنامه توسعه هم به‌بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کنیم. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود چرا که متاسفانه در تامین مالی، نگاه‌ها بانک‌پایه است.

رئیس بانک مرکزی گفت: لزوم تدوین استراتژی توسعه و بهبود فضای کسب و کار هم بسیار مهم است و باید بدانیم که این برنامه قرار است به چه نتایجی دست یابد. امیدواریم این نگاه برنامه‌ای وجود داشته باشد و با نگاه برنامه‌ای اصلاحاتی را انجام دهیم و اهدافی ترسیم کنیم و همچنین امید داریم که برنامه هفتم واقع بینانه و قابل دسترس باشد.

همایش برنامه دوم گام انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه با حضور علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سید شمس الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.