محمد آسوده پیشکسوت صنعت بیمه کشورمان لقب چهره ماندگار دارد .

او تقریبا در تمام فضاهای صنعت بیمه از بیمه مرکزی و نظارت ، مدیریت بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه کشور، مدیریت بیمه البرز یکی از خوشنامترین شرکت های بیمه تا تاسیس بیمه اتکایی ایرانیان را درکارنامه خود دارد .

اما چهره ماندگار شدن او بیشتر به اقداماتی که در اوایل انقلاب پس از بازگشتش از آمریکا برای ساماندهی بیمه های جامانده از دوران طاغوت انجام داد ، برمی گردد . 

آسوده یکی از این روزهای گرم مرداد ۱۴۰۱ میهمان اکو ایران بود و دریک گفت و گوی یک ساعته بخشی از واقعیت های تاریخ صنعت بیمه کشورمان را به تصویر کشید .

تصویری که ما را هم به تفکر وا می دارد و هم به حرکت . حرکت برای ساختن اقتصادی که پیش از ما چه روزگاری دیده و چه دلسوزانی که آستین بالا زدند تا دستش را بگیرند .

بیمه ، صنعتی که گرچه نام لوکس بودن برپیشانی دارد ، اما در طول عمر ۸۶ ساله اش در ایران سرد و گرم روزگارچشیده است.

دراین گفت و گو میهمان ما از مبارزه  گفت از مبارزه ای که سلاح جنگی دست فردی نبود و باید با باورهای اشتباه مبارزه می شد که بسیار سخت تر و طولانی تر از جنگ های واقعی است.

دراین مسیر صنعت بیمه ۸۷ ساله ایران با همین بیمه در ۲۰ سال گذشته چین مقایسه شد . نتیجه تاسف بار است ، چینی که به گفته آسوده درسه دهه گذشته هیچی نداشت امروز حجم قابل توجهی از منابع دنیا را برای سرمایه گذاری جذب کرده و در صنعت بیمه با شرکت های بزرگ دنیا رقابت می کند .

او دراین گفت و گو از خاطرات تلخی گفت که هرچند همه ما بارها شنیده ایم اما یاد آوری آن آنقدر چهره و صدای آسوده را تلخ می کند که انگار برای بار اول شنیده شد ، احمدی نژاد یکباره دستور برکناری هیات مدیره بیمه ایران را به اتهام فساد صادرکرده است . دستوری که چندی بعد با تبرئه آسوده مواجه شد و حتی یک ریال از آن فساد ۶۰۰ میلیارد تومانی که می گفتند ، ثابت نشد. پروژه احمدی نژاد در این صنعت را دیوان محاسبات وقت طراحی کرده بود. در آن زمان ریاست دیوان با محمد رضا رحیمی بود و بعد ها مشخص شد پرونده سازی علیه آسوده از سوی کسانی کلید خورد که در فساد بیمه شعبه فاطمی نقش داشتند. فسادی که محمد رضا رحیمی به خاطر آن به زندان رفت.

البته محمد رضا رحیمی در زمان معاون اولی محمود احمدی نژاد از او بخاطر اقدامات تاثیرگذارش برای بیمه قدردانی کرد .

آسوده درآخرین جملاتش دراین مصاحبه گفت : من رحیمی را حلال کردم . اما احمدی نژاد را نه .