به گزارش اکو ایران، روند معاملات اوراق بدهی دولتی درهفته دوم مرداد ماه صعودی شده و اکنون به کانال 3 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این بازار دولت اوراق خود را به بانک ها و بورسی ها عرضه می کند و این نهادها نیز باتوجه به صلاحدید خود از دولت خرید می کنند. صلاحدید یا منفعت همان تاریخ سررسید اوراق یا نرخ سود اوراق است که مشتریان بنابر نیاز خودد در معاملات این بازار مشارکت می کنند.

برخی کارشناسان معتقدند هرچه فروش دولت در این بازار بیشتر باشد،  احتمال رشد تورم نیز در کشور کمتر خواهد بود و به همین علت رصد این معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است.

بررسی اوراق فروخته شده در مرحله یازدهم حراج

در یازدهمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی دو دسته اراد در بازار عرضه شد. اراد 106 و 107 که اولی تاریخ سررسید 12 ماهه و نرخ سود 21.5 درصدی و دومی تاریخ سررسید 26 ماهه و نرخ سود 22 درصد داشته است.

به عبارت دیگر جذابیت اوراق اراد 106 تاریخ سررسید کوتاه مدت و جذابیت اوراق اراد 107 نرخ سود 22 درصدی آن است.

باتوجه به نیازهای میان مدت بانک ها و در مقابل جذابیت نرخ سود برای بورسی ها سلیقه این دو دسته از مشتری در دو گونه مختلف قرار دارد. به عبارت جزئی تر بانک ها طرفداران اراد 106 بوده و اراد 107 در بورسی ها جذابیت بیشتری دارد.

همین موضوع موجب شده تا از میان 3 هزار و 200 میلیارد تومان فروش اوراق دراین هفته، بانکی ها تمام اوراق را اراد 106 خریداری کنند که برابر با 3 هزار و 50 میلیارد تومان بوده است.

در مقابل بورسی ها نیز تنها 150 میلیارد تومان اوراق از دولت در هفته دوم مرداد ماه خریده اند که تمامی آن از دسته اراد 107 با نرخ سود 22 درصد بوده است.

اوراق بدهی دولتی

اراد 106 تمام شد

خرید بانک ها در هفته دوم مرداد ماه موجب شد تا تقریبا 97 درصد اراد 106 ارائه شده از سوی دولت در این هفته خریداری شود. این در حالی است که هنوز از اراد 107 در حدود 4 هزار و 970 میلیارد تومان (تقریبا 5 همت) دیگر باقی مانده که در مرحله دوازدهم، یعنی هفته بعد عرضه شده است.

اتمام اراد 106 مورد علاقه بانک ها، در هفته دوم مرداد ماه موجب شد تا دولت اوراق جدیدی را برای مرحله بعد در این بازار معرفی کند. این اوراق اراد 109 بوده که تاریخ سررسید آن مهر 1402  و به عبارت دیگر 14 ماهه است. حجم عرضه این اوراق البته سطح چندانی رادر مقایسه با انواع دیگر نداشته و برابر با 3 هزار و 500 میلیارد تومان درج شده است.

اوراق بدهی دولتی