در بازارهای مالی روند نرخ سودها به شکلی بیانگر تغییرات ثبت شده میزان معاملات و تغییرات در سیاست های کلان پولی ومالی است. در این میان مهم ترین بازار، بازار بین بانکی بوده که نرخ بهره از انجام معاملات هفتگی نهادهای مالی در آن استخراج می شود. زمانی که بانک مرکزی می خواهد به نوعی تورم را کنترل کند آن را افزایش داده و درمقابل کاهش آن نیز به باور برخی از اقتصاددانان علامتی از رشد شاخص بورس در اقتصاد است.

با رشد نرخ بهره در مقاطع پایانی تیرماه، بورسی ها به این اتفاق معترض شده و خواهان کنترل آن از سوی بانک مرکزی شدند. این نهاد نیز کاهشی 0.5 واحد درصدی را در هفته های اخیر نرخ بهره رقم زد که البته این کاهش تداوم چندانی نداشت. طبق آمارها پس از آن که افت نرخ بهره در هفته سوم مرداد ماه کاهش پیدا کرد دوباره در هفته اخیر صعودی شده و جهت حرکتش تغییر کرده است. این افزایش هم سو با رشد نرخ سود در سایر بازارهای مالی این هفته نیز بوده است.

درهمین رابطبه به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصاد نیوز، روند نرخ سود ها در بازار های مالی هفته پایانی مرداد ماه معکوس هفته قبل بوده است. در این هفته آمارهای ثبت شده در بازارهای بین بانکی و اوراق بدهی دولتی نشان از روند صعودی نرخ سود در تمامی بده بستان های مالی داشته است در حالی که این شاخص ها در هفته قبل روندی نزولی را ثبت کرده بودند.

رشد نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

در هفته پایانی مرداد ماه دولت رکورد بالاترین فروش هفتگی اوراق را در بازار ثبت کرد. در این معاملات سطح فروش اوراق در بازار اولیه به 3 هزار و 630 میلیارد تومان رسیده که بیشترین میزان را در مقایسه با هفته های قبل داشته است.

یکی از مهم ترین عوامل رشد این حجم در معاملات نرخ سود بالای اوراق فروخته شده در بانک ها و بازار سرمایه بوده است. در نهایت محاسبات نشان می دهد نرخ سود مورون در این معاملات برابر با 21.77 درصد بوده که 0.07 واحد درصد از هفته قبل بالاتر بوده است.

رشد نرخ سود در بازار باز

بانک های خریدار اوراق در بازار اولیه می توانند این برگه ها را ضامن استقراض خود در بازار باز کنند. در این معاملات بانک هایی که دارنده اوراق هستند می توانند اوراق خود را به بانک مرکزی عرضه کرده و متعهد شوند تا با نرخ سود معلوم و تاریخ سررسید هفت روزه آن را دوباره از بانک مرکزی خریداری کنند. این بده بستان به نوعی همان استقراض بانک ها از بانک مرکزی تلقی شده که حجم آن در دو هفته اخیر در مرز 70 همت ثابت مانده است. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ سود در این بازار را ارتقاء داده و از کف 20 درصد در این هفته ها به 20.3 درصد رسانید. یعنی بالاترین نرخ سود بازار باز در سه هفته اخیر. به نوعی میزان افزایش نرخ سود در این بازار ، بیشترین مقدار رشد در مقایسه با سایر بازارها بوده است.

تغییر جهت نرخ بهره در پایان مرداد ماه

با افزایش نرخ سود در بازار باز و رشد معاملات بانک مرکزی در بازار بین بانکی نرخ بهره نیز روندی صعودی را آغاز کرد. نرخ بهره به صورت کلی یکی از شاخص های مهم در اقتصاد کلان به شمار آمده و در بازار بین بانکی کشف می شود. در این بازار بانک های دارای کسری از بانک های دارای مازاد استقراض نقدینگی کرده و این بده بستان با تاریخ سررسید کوتاه مدت و نرخ سود معلوم انجام می شود. نرخ سود در این بازار در بازه 14 تا  22 درصد قرار داشته و کف و سقف نرخ سود در اختیار بانک مرکزی است.

داده های بانک مرکزی نشان می دهد نرخ سود بازار بین بانکی برابر با 20.64 درصد بوده و 0.05 واحد درصد از هفته قبل بالاتر بوده است. این درحالی است که سیاست بانک مرکزی در هفته های اخیر کنترل این شاخص و ثبت مسیر کاهشی در آن بوده است. تحلیل گران یکی از مهم ترین عامل ها در رشد نرخ بهره را کسری زیاد بانک ها در بازار بین بانکی قلمداد می کنند.

نرخ سود