به گزارش اکو ایران، بیست و یکمین مرحله از بازار اولیه حراج اوراق بدهی سپری شده و طی آن چند اتفاق مهم به ثبت رسید.

به طور کلی دولت در بازار اولیه حراج اوراق بدهی می تواند کسری بود جه خود را به صورت غیر تورمی تامین کند. از این حیث برگزاری این بازار می تواند نقس بسزایی را در کاهش تورم و در عین حال تامین کسری بودجه داشته باشد.

سهم صفر بانک ها در تامین کسری

در بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق بدهی، دولت موفق به فروش تنها 758 میلیارد تومان اوراق به مشتریان خود شد. با توجه به آن که در این هفته دولت 6 هزار و 650 میلیارد تومان اوراق به بانک ها و نهادهای تامین سرمایه پیشنهاد داده بود تنها 11.4 درصد آن از سوی مشتریان پذیرفته شد.

در این میان نکته مهم سهم صفر بانک ها از مشارکت در بازار منتهی به 9 آذرماه بوده است. در همین رابطه در آمار اعلام شده صد در صد اوراق را در این هفته بورسی ها خریداری کرده و بانک ها که از هفته های پیش سهم کمتری در خرید اوراق داشتند مشارکت خود در این هفته را به صفر رسانده و هیچ اوراقی را خریداری نکردند.

یکی از دلایل عدم مشارکت بانک ها در این موعد می تواند وضعیت بدنقدینگی این نهادها باشد. عامل دیگری که تاثیرگذار در عدم مشارکت نهادهای مالی در این بازار است را می توان کاهش جذابیت اوراق برای بانک ها در این بازار دانست.

جذابیت از دست رفته اوراق؟

در هفته منتهی به 9 اذرماه اوراق عرضه شده عبارت بودند از:

اراد 92 که سررسیدی 2 ساله به همراه سود 21.7 درصد داشته و اراد 93 با سررسید یک ساله و سود 21.5 درصد.

هر چند این اوراق در مقایسه با اراد عرضه شده در بازارهای قبل سود سطح بالاتری دارد اما احتمالا تاریخ سررسید آنها برای مشتریان جذابیت نداشته است.

طبق جدولی که بانک مرکزی در خصوص بازار هفته منتهی به 16 اذر ماه منتشر کرده است دولت 8 هزار و 640 میلیارد تومان اوراق برای مرحله بیست و دوم منتشر کرده که همگی از جنس اراد منتشر شده در هفته اخیر بوده است. 

هفته ای 4 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تا پایان سال

با این وجود تا پایان هفته دوم آذرماه دولت موفق به فروش تقریبا 52 هزار میلیارد تومان اوراق شده که هنوز در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته 36 درصد کمتر است.

در صورتی که دولت بخواهد رکورد به ثبت رسیده در سال گذشته را باز هم تکرار کند (فروش 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی) باید تا پایان سال 73 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق به فروش برساند. اگر در نظر بگیریم تا پایان سال 16 هفته دیگر باقی مانده است بنابراین باید هر هفته 4 هزار و 560 میلیارد تومان دیگر اوراق بفروشد تا این رکورد باز هم میسر شود.

این در حالی است که دولت در بیست و یک هفته سپری شده از حراج سال جاری هفته ای به طور متوسط 2 هزار و 480 میلیارد تومان اوراق فروخته که در مقایسه با رقم پیش بینی تقریبا 2 هزار میلیارد تومان کمتر است.

از طرفی در صورتی که دولت قادر به فروش اوراق باقیمانده نباشد احتما برای جبران کسری خود مجبور به چاپ پول باشد که این عمل می تواند بار تورمی سنگینی را در وصعیتی که تورم هنوز در سطح خطرناکی دارد به جامعه تحمیل کند.