چه چیزی بانک مرکزی را بی‌اختیار می‌کند؟ چرا گاهی ابزارهای بانک مرکزی به جای هماهنگی برای اجرای یک سیاست، همدیگر را خنثی می‌کنند؟ 

عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی که از نزدیک شاهد این معضلات بوده، به آسیب‌شناسی سیاستگذاری پولی پرداخته و توضیح می‌دهد که چه باگ‌هایی در سیستم پولی و بانکی وجود دارد.

پویا جبل عاملی در قسمت چهارم فارکست بانکداری، میزبان عبدالناصر همتی است.

فارکست کاری از گروه رهنمان با همکاری اکوایران و حمایت آکادمی سامان است.