به گزارش اکوایران، خودورهای الکتریکی سبک با باتری 100 کیلوواتی، 3 تا 4 برابر خودروهای بنزین و گازوئیلی مس مصرف‌ می‌کنند. در خودروهای احتراق داخلی برای تولید باتری و موتورهای ولتاژ بالا 80 تا 85 کیلوگرم مس به کار می‌رود؛ میزان مصرف مس در باتری و موتور ولتاژ پایین نیز 20 تا 25 کیلوگرم است.  این در حالی است که در خودروهای هیپرید پلاگین برای انواع موتور سبک میزان مصرف مس برای باتری حدود 60 کیلوگرم و برای خودروهای ولتاژ بالا همانند هامر میزان مصرف مس در باتری 2 برابر میزان مس مصرفی در خودروی سبک است.

موسسه وود مکنزی برآورد می‌کند که میزان تقاضای مصرفی برای مس از سوی خودروهای برقی از حدود 600 هزار تن در سال 2021 به حدود 2 میلیون و 900 هزار تن در دهه آینده برسد.

درحالی 600 هزار تن از مس مصرفی در دنیا ظرف سال گذشته مربوط به خودروهای برقی بود که میزان کل تولید مس مصرفی در دنیا در این سال برابر 21 میلیون تن بود و به این تریب خودروهای برقی سهمی 2.8 درصدی از تولید مس در سال گذشته را داشتند.  

bmo-ev-impact-on-copper-demand-

ضایعات مسی پرطرفدار می‌شوند

حدود نیمی از مس مصرفی در باتری یک خودروی الکتریکی به عنوان فویل برای مواد آند مصرف می‌شود. فویل مس الکترودپوزیته (ED) مناسب‌ترین فویل مس برای کاربردهای باتری تلقی می‌شود چرا که دارای ویژگی‌های مورد نظر از جمله نازکی، قابلیت انطباق و وزن سبک است.

بخش سرمایه‌گذاری بانک مونترال در بررسی از بازار تولید و تقاضا برای فویل مسی ED گفت: افزایش تمایل برای خودروهای الکتریکی در سال‌های پیش‌رو تقاضا برای این فویل را افزایش می‌دهد. از آنجاییکه که در تولید این فویل عموما از قراضه‌های عیار بالای مسی استفاده می‌شود، بنابراین باید منتظر رقابتی جدید برای ضایعات مس بود.