اتفاقی که در خرداد ماه امسال و در آستانه دومین عرضه خودرو در بورس کالا با دخالت وزارت صمت از اجرای آن جلوگیری شد. در این برنامه چارسو با کاویان عبداللهی به بررسی چگونگی روند این کار و همچنین تاثیرات موافقت صمت بر بازار خودرو پرداخته‌ایم.