سهامداران معتقدند که نقدینگی از بورس خارج شده و شرایط بازار چندان دلچسب نیست. در مقابل وزیر اقتصاد اعتقاد دارد که بسته حمایتی عملکرد مطلوبی داشته و بسته ده‌گانه برای بازار سرمایه موثر بوده است.