شرکت پتروشیمی اصفهان در اطلاعیه کدال خود مبنی بر اصلاح مبنای قیمت گذاری خوراک این شرکت اعلام کرده است. که مبنای قیمت گذاری خوراک دریافتی در سنوات گذشته بر پایه قیمت فوب خلیج فارس بنزین سوپر بوده در صورتی که با پیگیری‌های انجام شده و همکاری شرکت پتروشیمی اصفهان این مبنا به قیمت نفتا بعلاوه 51 دلار و فعلا برای شش ماهه اول سال 1401 تغییر نموده است.

بر این اساس پیگیری‌های لازم در خصوص دریافت صورتحساب های اصلاحی از شرکت پتروشیمی اصفهان در حال انجام بوده و به محض دریافت صورتحساب های جدید، آثار مالی ناشی از این کاهش در بهای تمام شده محصولات این شرکت از طریق سامانه کدال افشا خواهد شد.

همچنین شرکت پتروشیمی اصفهان (شصفها ) از ناظر بازار پایه شرکت فرابورس ایران به دلیل برآورد کاهش بیش از ده درصدی در بهای تمام شده محصولات درخواست توقف نماد تا زمان ارسال اطلاعات تکمیلی را داشته است.

شصفها با رشد 21 درصدی قیمتی در سه ماهه گذشته روی قیمت 12هزار و 340 تومان در حال داد و ستد است.