نگاهی به نموداری که تورم را در کنار قیمت نفت قرار می‌دهد، نکات جالب توجهی را به ما نشان می‌دهد.

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به بررسی همبستگی تورم و قیمت نفت پرداخته‌است.