روز چهارشنبه 26 مردادماه 1401 شرکت های دتولید و ثشرق و قجام به همراه سایر شرکت­های ذیل اقدام به شفاف سازی در سامانه کدال کردند.

در این خصوص نماد دتولید قرار است سوسپانسیون خود را با نرخ 14 هزار و 800 تومان بفروشد . این نرخ در دوره های قبلی رقم 13 هزار و 800 تومانی داشته است.ثشرق هم برگزاری مزایده برای فروش یک قطعه زمین و تامین نقدینگی برای پروژه 1000 واحدی فردوسی را اعلام کرده است. نمادقجام ، برگزاری مزایده واگذاری تعداد 8 میلیون سهم قند بیستون را در دستور کار قرار داده است .دسانکو دیگر نماد دارویی برنده مناقصه صادارت به عراق به ارزش 621 هزار دلار شده است. نماد های خعمرا ، فسازان ، غشهداب و غدام هم در روز چهار شنبه 26 مرداد ماه توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر کردند تا آخرین وضعیت شرکت خود را به اطلاع عموم و سهامداران برسانند.

نمادهای ولساپا ، وجامی ، سپید ، وثوق هم سهامداران شرکت را طی اطلاعیه ای به مجمامع عمومی و عادی دعوت کردند.

فوکا وجامی ارفع و نماد وثوق هم زمان پرداخت سودهای نقدی خود را مشخص کردند و از هفته اول مهرماه پرداخت سود این شرکت ها آغاز می­شود.

در اطلاعیه افزایش سرمایه­ ها هم  نماد تپسی مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 110 درصدی از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را آگهی کرده است.

گزارش ماهانه و صورت مالی ­ شرکت­ها 

زدشت در گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/04/31(اصلاحیه) خود اعلام کرده است در این دوره 171.4 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 86.3 میلیارد تومان بوده است . ارزش بازاری این نماد هم 1400 میلیارد تومان است. زسپاها هم درگزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/04/31(اصلاحیه) خود گفته است که  در این دوره 158.6 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 104.1 میلیارد تومان بودهشگل نیز درگزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/03/31(اصلاحیه) جمع درآمدها (فروش محصولات) خود ، در این دوره 466.1 میلیارد اعلام کرده زشگزا در این دوره 122.4 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و شگل  هم در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1401، مبلغ 117.6 میلیارد تومان درآمد داشته است.

بموتو نیز گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 موتوژن در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1401، مبلغ 155 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.

در صورت­های مالی ارائه شده در سامانه کدال نماد فسازان در صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)به ازای هر سهم 6 تومان سود محقق کرده است . نماد توسن نیز در صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 62 تومان سود محقق کرده است. نماد زشگزا ، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد دراطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) در دوره 3 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1401 به ازای هر سهم 15 تومان سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (37.04%) افزایش داشته است.

 و اما شگل، ­ شرکت گلتاش در دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 12 تومان زیان محقق کرده است.

اطلاعیه‌های پنجشنبه

در روز پنجشنبه 27 مردادماه 1401 شرکت تجلی طی اطلاعیه‌­ای مشارکت در مزایده اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را اعلام کرد. نماد ونیرو نیز برنده شدن شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (وابسته به شرکت سرمایه گذاری نیرو)  در مناقصه سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (سابتا) به نرخ فروش انرژی که به ازاء هر کیلووات ساعت 6.9 سنت دلار است را در سامانه کدال منتشر کرده است.

در حوزه آگهی های دعوت به مجامع، تپسی آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای گزارش توجیهی هیأت مدیره و اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 117 میلیارد تومان به 246 میلیارد تومان را به اطلاع عموم رساند و همچنین نماد حپترو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اعلام کرد.

در خصوص گزارشات ماهانه شرکت ها نیز شجم ،صنایع پتروشیمی تخت جمشید اعلام داشته در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 1401، مبلغ 338 میلیارد تومان درآمد داشته است .جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت در این دوره 2,245میلیارد تومان است.

سیمان سفید شرق هم گزارش­های ماهانه سال 1399 خود را روی سامانه کدال بارگزاری می­کند. تا شفافیت های صورت های مالی سال 1399 را به انجام برساند.

نماد آینده در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) زیان 5.5 میلیارد تومانی را شناسایی کرده است.