به گزارش اکوایران، توسعه فناوری کاهش تغییرات آب و هوایی موسوم به CCMT در بخش معدن در طول زمان تحت تاثیر توافقنامه پاریس و روند قیمت کالاها قرار گرفته است. البته تحقیقات تکمیلی نشان می‌دهد که میزان تاثیرگذاری بر اساس کشور و میزان کمک اقتصادی هر کشور به این بخش می‌تواند متفاوت باشد.

هیدمیچی فوجی، به‌عنوان تحلیلگری که تحقیقاتی جامع در خصوص توسعه فناوری‌های مبتنی بر کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی انجام داده در بیانه‌ای رسانه‌ای گفت: هدف توسعه CCMT (فناوری کاهش تغییرات آب و هوایی ) کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش تاثیر منفی این فعالیت‌ها بر محیط زیست است.

وی ادامه داد: تحقیقات گسترده‌ای از سال 2001 تا 2016 در زمینه ثبت اختراعات CCMT در بخش معدن در هفت منطقه انجام داده و تیم آن‌ها داده‌های ثبت اختراع در این مناطق را بررسی کرده است.

نتایج نشان می‌دهد قیمت کالاها بر توسعه فناوری کاهش تغییرات آب و هوایی در صنعت معدن تاثیر می‌گذارد. البته این موضوع بسته به آنکه هر کشوری واردکننده یا صادرکننده یک محصول معدنی است می‌تواند متفاوت باشد.

فوجی می‌گوید: افزایش قیمت فلزات به افزایش تعداد اختراعات در یک صنعت کمک کرده و در عین حال باعث می‌شود تا توسعه فناوری‌های سبز نیز مورد توجه باشد.

تحیقیقات فوجی و همکارانش در 7 کشور و منطقه بزرگ یعنی چین، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، اروپا، آمریکای لاتین، استرالیا و آفریقای جنوبی انجام شد. با رشد نرخ مواد معدنی اختراعات انجام شده در زمینه استخراج مواد معدنی و همچنین اختراعات مبتنی بر کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی رشد کرد. البته میزان رشد اختراعات در کشورهای تولیدکننده این محصولات بیشتر بود. درواقع با بهبود سودآوری صنایع معدنی ، تحقیق و توسعه در اولویت کشورهای تولیدکننده قرار گرفت. این موضوع به‌خصوص در بخش فلزات خاکی کمیاب و نفت شدت بیشتری داشت.  

نتایج تحقیقات این گروه نشان داد در مناطقی از جمله در ایالات متحده، اروپا، آمریکای لاتین و استرالیا توسعه بیشتر تحقیق و توسعه توانسته است به توسعه اختراعات مبتنی بر کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی منجر شود. ژاپن و کره جنوب یاز جمله کشورهایی هستند که عمدتا بر فعالیت توسعه‌ای مبتنی بر کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی تمرکز کرده‌اند و در چین و سایر نقاط دنیا رشد بهای کامودیتی‌ها باعث شده تا تحقیق و توسعه به شکل کلی افزایش یابد که در نتیجه آن تحقیق در بخش فناوری‌های سبز نیز گسترش یافته است.

در عین حال تحقیقات نشان می‌دهد که توافق پاریس نیز به افزایش فعالیت‌های اجرا شده در زمینه فناوری سبز در بخش معادن کمک کرده است.

نتایج چنین تحقیقاتی می‌تواند راهکاری مناسب برای توسعه فناوری‌های استخراج مبتنی بر کاهش انتشار آلاینده‌های کربنی در اختیار کشورهای تولیدکننده قرار دهد.