اما چند ماهی است که به‌رغم صعودی شدن دلار و انتظارات تورمی، بازار سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. پس سوالی که ایجاد می‌شود این است که دلیل افت چند ماهه بورس چیست؟ 

چه عاملی باعث می‌شود تا بورس دوباره جانی به خود بگیرد. مهدی سماواتی کارشناس بازار سرمایه پاسخ می‌دهد.