برنامه بورس

شاخص کل بورس سبز رنگ باقی ماند

بعد از پایان یافتن روند نزولی بورس و متعادل شدن بازار، امروز شاهد عرضه جالب توجه در برخی نماد‌ها از سوی حقوقی‌ها بودیم و در نیمه دوم بازار پالایشی‌ها نیز با صف فروش مواجه شدند با این حال شاخص کل در نهایت با رشدی ناچیز سبز رنگ باقی ماند تا بار دیگر کام سهامداران تلخ نشود

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد