برنامه بورس

بورس باز هم ناکام ماند

در اولین روز شهریور ماه در حالی که بیشتر نمادها پیش گشایش خوبی را تجربه کردند و شاخص کل حدودا ۲۰ هزار واحد رشد کرده بود باز هم فشار عرضه بر تقاضا غلبه کرد تا در پایان بازار شاهد کاهش ۳۰ هزار واحدی شاخص کل باشیم

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد