برنامه بورس

شورای عالی بورس قانونی عمل کرد؟

پس از اینکه محمد علی دهقان دهنوی به سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد، زمزمه‌هایی از نقض قانون در این مورد به گوش می‌رسید.

 او که دارای مدرک دکتری اقتصاد است سمت معاون وزیری را در کارنامه کاری خود دارد. اما وظیفه انتخاب رئیس سازمان بورس بر عهده چه کسی است و چه ساز و کاری دارد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد