برنامه بورس

صف‌های احتمالی روز ۴شنبه

با این که شاخص کل و هم وزن در بازار دیروز رشد مثبتی را تجربه کردند اما این میزان رشد برای حجم بازار هنوز قابل توجه نیست.

عدم اعتمادی که در بازار شکل گرفته نیز همچنان تبعاتی مانند خروج نقدینگی از بازار را به دنبال دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد