برنامه بورس

بازار سهام تمایلی به رشد ندارد؟

در پایان معاملات دومین روز هفته، بازار سهام به روند فرسایشی خود ادامه داد.

خروج پول حقیقی به مبلغ ۴۷۵ میلیارد تومان به ثبت رسید تا همچنان سهامداران حقیقی به دنبال خروج از بازار باشند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد