برنامه بورس

بورسی‌ها برنده شدند؟

بعد از تمام فراز و فرودهای یک هفته اخیر در صنعت سیمان، امروز چهارشنبه بورس کالا شاهد عرضه حجم بالایی سیمان در معاملات گروه صنعتی خود بود.

 معاملاتی که که البته همین امروز هم کم حاشیه نداشت و سایه‌اش بر معاملات بازار اوراق مشهود بود.

معاملات سیمان در بورس کالا در حالی انجام شد که شواهد نشان میدهد در سمت تقاضا، محدودسازی‌های از جانب نهاد ناظر انجام گرفت. باید منتظر توضیحات تکمیلی مسئولان مربوطه بود.

آیا بورسی ها به همین مقدار هم قانعند؟ همینکه سیمان از بورس خارج نشد کافی است؟ یا ممکن است اعتراضاتی را شاهد باشیم؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد