در این برنامه از بولتن با حضور وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به بررسی این تصمیم پرداخته ایم.