روش هایی که گاها غیر قابل تشخیص است اما در این بین با استفاده از راهکارهای مختلف و ارائه سوبسید به صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان فولادی توانسته بازارهای هدف خود را حفظ کند. 

در این برنامه از بولتن با حضور کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازار بین المللی سنگ آهن و فولاد به بررسی بازار کامودیتی ها پرداختیم. جعفری طهرانی می گوید روس ها از روش های بسیار مخفیانه ای برای جا به جایی محموله ها استفاده می کنند.