این هفته در برنامه بولتن، به بهانه تغییر در مدیریت شرکت فولاد مبارکه، به بررسی این شرکت پرداختیم.

در این قسمت از برنامه بولتن، با ما همراه باشید تا از زبان محمدحسن عرفانیان، مجری و مدیر پروژه راه‌اندازی شرکت فولاد مبارکه و اولین مدیرعامل این شرکت، داستان تاسیس فولاد مبارکه را بشنویم و در ادامه با ما همراه باشید تا سوابق مدیرعامل جدید یعنی محمدیاسر طیب‌نیا، عملکرد و چالش‌های روز این شرکت را بررسی کنیم.