به گزارش اکوایران؛ دادهای اعلام شده از سوی وزارت صنعـت، معدن و تجارت از روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در 11 ماه منتهی به بهمن سال جاری نشان دهنده آن است که هر چند «شکر سفید» در 9 ماه از سال جاری همواره عنوان رکوردار افزایش قیمت را به خود اختصاص داده بود. اما در یازدهمین سال جاری «برنج طارم اعلا» و «برنج داخلی هاشمی درجه یک» نوار رکودداری «شکر سفید» را پاره کردند. بطوریکه در مدت زمان مورد بررسی قیمت «برنج طارم اعلا» رشد 107.6 درصدی و «برنج داخلی هاشمی درجه یک» نیز رشد 106.7 درصدی در بازار داشتند.

از سوی دیگر ارزیابی صورت گرفته از روند قیمتی کالای اساسی نشان از آن دارد که در این مدت برنج تایلندی (غیر از هومالی) تنها کالایی است که افت قیمت داشته و سایر کالای اساسی رشد 21 تا 107 درصد داشته اند.

قیمت کالای اساسی در بهمن ماه

«برنج باسماتی پاکستانی (درجه یک) »، «برنج تایلندی (غیر از هومالی)»، «برنج طارم اعلا»، «برنج داخلی هاشمی (درجه یک)»، «شکر سفید»، «گوشت گوساله»، «گوشت گوسفندی‌(مخلوط)» و «گوشت مرغ تازه» 8 محصولی هستند که در بهمن ماه روند قیمتی آنها ارزیابی شده است.

 دادهای اعلام شده نشان دهنده آن است که قیمت برنج طارم اعلا در بهمن ماه ۱۴۰۰ در مجموع 107.6 درصد افزایش قیمت داشته است و قیمت هر کیلوگرم آن از 33 هزار و 837 تومان در بهمن ماه ۱۳۹۹ به 70 هزار و 229 تومان در بهمن۱۴۰۰ رسیده است. برنج داخلی هاشمی درجه یک نیز در این مدت رشد 106.7 درصدی داشته و قیمت آن به 68 هزار و 76 تومان رسیده است.

از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی «شکر سفید» هم رشد به 76.5درصد داشته است. متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در بهمن سال ۱۴۰۰ به حدود 16 هزار و 823 تومان رسید، این در حالی که در مدت مشابه دی سال ۹۹ قیمت شکر برابر با 9 قیمت هزار و 532 تومان بود. براین اساس قیمت گوشت گوساله نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 39.1 درصدی داشته و از هر کیلو  101 هزار و 928 تومان در دی ۹۹ به بیش از 141 هزار تومان در بهمن ۱۴۰۰ رسید.  

گوشت مرغ تازه نیز با 34 درصد افزایش قیمت از هر کیلوگرم 22 هزار و 154 تومان در بهمن ۱۳۹۹ به 29 هزار و 690 تومان در بهمن ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی مخلوط نیز از 116 هزار و 558 تومان در بهمن ۹۹ به بیش از  142 هزار تومان در بهمن ۱۴۰۰ افزایش یافته و رشد 21.8 درصدی داشته است.

براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک نیز از 24 هزار و 340 تومان به 30 هزار تومان افزایش یافت و براین اساس قیمت این کالا در بازه زمانی یاد شده 23.3 درصد افزایش داشته است. اما قیمت برنج تایلندی در این مدت  0.5 درصد کاهش داشته و به هر کیلوگرم 15 هزار و 875 تومان رسید.

اساسی