به گزارش اکوایران؛ رشد ثبت شده در مدت زمان مورد بررسی به تولید ختم نشد؛ بطوریکه براساس تازه ترین گزارش گروه مطالعات بین المللی مس (ICSG)، قیمت جهانی مس نیز برای دومین بار در سال 2022 میلادی از 10 هزار دلار عبور کرد و به حدود 10 هزار و 336 دلار در رسید. افزایش قیمت بیش از 10 هزار دلار، نخستین بار طی سال های اخیر، در اواخر فوریه 2022 رخ داد.

 براساس آمارها معادن مس جهان از ابتدای ماه ژانویه تا پایان دسامبر 2021 میلادی، 21میلیون و 96 هزار تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2020 میلادی، 20میلیون و 634 هزار تن بود که حاکی از افزایش 2.2 درصدی تولید است.

از این میزان، 11 میلیون و 214 هزار و 900 تن مربوط به قاره «آمریکا»، 4 میلیون و 471 هزار و 100 تن «آسیا»، 2 میلیون و 632 هزار و 300 تن «آفریقا»، یک میلیون و 882 هزار و 600 تن «اروپا» و 895 هزار و 600 تن مربوط به «اقیانوسیه» بوده است.

افزایش 4.4 درصدی ظرفیت معادن مس

در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به 25 میلیون و 916 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2020 میلادی (24 میلیون و 821 هزار تن)، حاکی از افزایش حدود 4.4 درصدی است.

فعالان مس جهانی طی 12 ماهه 2021، حدود 24 میلیون و 855 هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2020 میلادی، 24 میلیون و 505 هزار تن بود که نشان دهنده افزایش 1.4درصدی است.

ظرفیت تولید کارخانه های مس تصفیه شده در جهان طی سال 2021 میلادی، 30 میلیون و 77 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 2020 میلادی (29 میلیون و 853 هزار تن)، حدود 75 صدم درصد افزایش یافت.