به گزارش اکوایران؛‌ رصد تجارت خارجی ایران در هشت ماهه سال 1400 از رشد در این بخش حکایت دارد و در این مدت 110 میلیون و 300 هزار تن کالا به ارزش 63 میلیارد و یکصد میلیون دلار بین ایران و شرکای تجاری آن مبادله شده است.

از سوی دیگر دادهای اعلام شده از سوی رییس کل گمرک ایران نشان دهنده آن است که در مدت زمانی مورد بررسی نسبت تجارت خارجی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 43.5 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزش دلاری داشته است.

مهدی میراشرفی رییس کل گمرک در خصوص وضعیت تجارت خارجی افزود: از میزان 110 میلیون و 300 هزار تن کالای مبادله شده در این مدت، 83 میلیون و 700 هزار تن آن را صادرات، به ارزش 31 میلیارد و یکصد میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 10.5 درصد و از حیث ارزش 42 درصد افزایش یافته است.

براساس آمار اعلام شده در میان محصولات صادراتی در مدت زمان مورد بررسی پتروشیمی با 39 میلیون و 800 هزار تن به ارزش 13 میلیارد و 300 میلیون دلار  بالاترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده و 47 درصد از وزن و 43 درصد از ارزش مجموع صادرات کشور را در این مدت از آن خود کرده است.

5 مقصد صادراتی

داده های اعلام شده از سوی رییس کل گمرک حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی پنج مقصد مهم صادرات کالاهای ایرانی شامل کشورهای «چین با 19 میلیون و 300 هزار تن به ارزش 9 میلیارد و یکصد میلیون دلار»، «عراق با 21 میلیون و 600 هزارتن به ارزش 6 میلیارد و یکصد میلیون دلار»، «ترکیه با 11 میلیون و 300 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 800 میلیون دلار»، «امارات متحده عربی با 7 میلیون و 300 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 900 میلیون دلار» و «افغانستان با 3 میلیون تن کالا به ارزش یک میلیارد و 270 میلیون دلار بوده است.

 به گفته اشرفی، در بحث واردات نیز کشورمان در هشت ماهه سال‌جاری 26 میلیون و 500 هزار تن کالا به ارزش 32 میلیارد دلار از کشورهای مختلف وارد کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 21 درصد و از نظر ارزش 38 درصد رشد را نشان می‌دهد.

5 مقصد وارداتی

 رئیس کل گمرک ایران همچنین در مورد پنج کشور طرف معامله واردات با ایرانگفت: به ترتیب «امارات متحده عربی با 8 میلیون تن کالابه ارزش 10 میلیارد و یکصد میلیون دلار»،« چین با 2 میلیون و 200 هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 200 میلیون دلار»، «ترکیه با 2 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 200 میلیون دلار»، «آلمان با 549 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون دلار» و «سوئیس با یک میلیون و 300 هزار تن به ارزش یک میلیارد و یکصد میلیون دلار» بیشترین سهم از واردات کشور را به خود اختصاص داده اند. 

به گفته وی،  از کل وادات کشور در مدت مذکور 20 میلیون و 300 هزار تن به ارزش 12 میلیارد و 400 میلیون دلار آن مربوط به واردات کالاهای اساسی است که 75 درصد از وزن و 38 درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است که از این میزان نیز 17میلیون و 800هزارتن به ارزش 9میلیارد و 900میلیون دلار با ارز ترجیحی بوده است.

 به گفته میراشرفی، در هشت ماهه سال‌جاری 8 میلیون و 101 هزار تن کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 درصد رشد داشته است که حتی از میزان ترانزیت کل سال 99 یا کل سال 98 هم بیشتر شده است و این امر به نوبه خود یک رکورد تازه برای عبورکالا از ایران به حساب می‌آید.