به گزارش اکوایران؛ رصد طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیأت سرمایه گذاری خارجی در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری نشان از تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در طرح بزرگ و سرمایهبر دارد. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 74 مصوبه برای سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری در کشور صادر شده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.3 درصد افت داشته است. در مدت زمان مشابه سال قبل تعداد مصوبات صادره برای سرمایه گذاران 74 فقره بوده است.

افت 1.3 درصدی صدور مصوبه سرمایه گذاری خارجی در مدت زمان مورد بررسی در حالی ثبت شده که حجم سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده در هفت ماه منتهی به مهر 1400 رشد 117.9 درصدی داشته است، روندی که می توان آن را نشان از تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس یا سرمایه‌بر یاد کرد.

براساس داده‌های اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی حجم سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده برای طرح های مصوب برابر با دو هزار و 227 میلیون دلار بوده است. این در حالی که رقم پیش بینی شده برای مصوبات سال گذشته برابر با هزار و 22 میلیون دلار بوده است که با این شرایط می توان گفت در سال جاری سرمایه گذاری پیش بینی شده برای طرح های مصوب هزار و 205 میلیون دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. روندی که می توان آن را به چرخش نگاه سرمایه گذارن خارجی برای سرمایه گذاری در کشور نسبت داد.

تجارت