به گزارش اکوایران، جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولیدات محصولات منتخب صنعتی در هفت ماه منتهی به مهر 1400 نشان دهنده آن است نسبت به مدت مشابه سال قبل از میان 25 محصول منتخب صنعتی 15 محصول رشد تولید و 10 محصول نیز افت تولید داشته اند. روندی که نشان می دهد تولیدات صنعتی روی لبه تیغ قرار دارد و هر تکانی می تواند روند تولید در این بخش را تغییر دهد؛ این امر را می توان در گزارش مدیران خرید در مهر ماه 1400 نیز مشاهده کرد. براساس گزارش مدیران خرید در مهرماه هر چند بخش صنعت توانست عدد بالای 50 را به دست آورد و از رکود خارج شود، اما عدد 50.83 ثبت شده برای این بخش در مهر ماه نشان از لغزنده بودن روند خروج بخش صنعت از رکود حکایت دارد. در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می توان گفت در مهرماه 1400 شاخص اقتصاد کل در مسیر توسعه قرار دارد و از حالت رکود و انقباض خارج شده است.

 رصد داده های اعلام شده از سوی وزارت صمت نشان دهنده آن است که بیشترین رشد تولید در مدت زمان مورد بررسی به «کامیون، کامیونت و کشنده»، «روغن ساخته شده نباتی»،«ماشین لباسشویی» «دوده» و «نخ فیلامنت پلی استر» اختصاص داشته است.

 از سوی دیگر براساس داده‌های اعلام شده می‌توان گفت « الیاف اکریلیک»، «سموم دفع آفات نباتی» ، «الکتروموتور»، «پودرشوینده» و «نخ سیستم پنبهای و ترکیبی الیاف مصنوعی» مدت زمان مورد بررسی را با افت تولید سپری کرده‌اند.

 

وضعیت تولیدات صنعتی

رصد داده های اعلام شده از سوی وزارت صمت نشان دهنده آن است که بیشترین رشد تولید در مدت زمان مورد بررسی به « کامیون، کامیونت و کشنده»، «روغن ساخته شده نباتی»،«ماشین لباسشویی» «دوده» و «نخ فیلامنت پلی استر» اختصاص داشته است.

 براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صمت می توان گفت تولید « کامیون، کامیونت و کشنده» نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین رشد را داشته، بطوریکه برای این گروه رشد 64.4 درصدی ثبت شده است. مجموع تولید «کامیون، کامیونت و کشنده» در مدت زمان مورد بررسی برابر با چهار هزار و 975 دستگاه بوده این در حالی که در مدت زمان مشابه سال قبل سه هزار و 16 دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده در کشور تولید شده بود.

«روغن ساخته شده نباتی» نیز در این مدت رشدی 41.3 درصدی داشته است. براساس داده های اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع یک میلیون و 178 هزار و 800 تن روغن ساخته شده نباتی در کشور تولید شده است.

«ماشین لباس شویی» تولیدی در کشور نیز در این مدت برابر با 790 هزار و 300 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 29.9 درصد داشته است.

ارزیابی روند تولید «دوده» نیز از رشد 20.4 درصدی تولید این گروه حکایت دارد. براساس داده های اعلام شده در این مدت در مجموع 95 هزار و 600 تن دوده در کشور تولید شده است.

«نخ فیلامنت پلی استر» تولیدی در کشور نیز در این مدت برابر با 172 هزار و  800 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 15.1 درصد داشته است.

محصولات صنعتی با بیشترین افت

ازسوی دیگر، با رصد داده‌‌های اعلام شده می‌‌توان گفت در دوره زمانی مورد بررسی بیشترین افت تولید به « الیاف اکریلیک»، «سموم دفع آفات نباتی» ، «الکتروموتور»، «پودرشوینده» و «نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی» تعلق داشته است. بطوریکه در این مدت الیاف اکریلیک تولید شده افتی 46.9 درصدی،  سموم دفع آفات نباتی  افت 33.7درصدی، الکتروموتور افت 25.7 درصدی، پودرشوینده 12.6 درصدی و نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی افت 12درصدی داشته است.