به گزارش اکوایران؛ جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده آن است که در هشت ماه امسال برای چهار هزار و 628  بنگاه پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1.7درصدی داشته است. ارزیابی ها هچنین نشان دهنده آن است که روند سرمایه گذاری برای طرح های به بهره برداری رسیده برابر با 14.2 درصدی بوده است.

از سوی دیگر داده های اعلام شده حکایت از آن دارد که در هشت ماهه امسال برای ۲۵ هزار و ۲۸۲ بنگاه جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.

رشد قابل توجه صدور جوازتاسیس در مدت زمان مورد بررسی نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش صنعت است، روندی که خلاف پیش بینی برخی از کارشناسان است. این رشد در این مدت شامل سرمایه پیش بینی شده نیز شده است، بطوریکه سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۴۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین بر اساس این آمار، پیش بینی شده با اجرای پروژه‌هایی که جواز تاسیس آن‌ها در هشت ماهه امسال صادر شده، برای بیش از ۶۲۱ هزار و 649 نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش ۹.۵ درصدی مواجه بوده است. همچنین پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۱۰۰ هزار و ۷۰۷ نفر را فراهم کرده که نسبت به هشت ماهه پارسال بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مجوز