در این گزارش، به تحلیل گزارش مالی اخیر گوگل پرداختیم. با «اکوایران» همراه باشید.