فعالان حقوق کودک پاسخشان به این پرسش منفی است. در سوی دیگر ماجرا کودکانی ایستادند که بارها در طرح‌های جمع‌آوری دستگیر شدند اما بعد از مدتی دوباره به سر چهارراه‌ها و خیابان‌ها بازگشتند و مشغول کار شدند. 

«اکوایران» در این مستند کوتاه به سراغ دو کودک کار امروز و دیروز رفته و از آن‌ها درباره این طرح و تجربیاتشان جویا شده است. یک کودک کار که حالا سی ساله است می‌گوید تلخ‌ترین خاطره‌ش مربوط به طرح جمع‌آوری بهزیستی بوده است. 

کودک کار ۱۴ ساله دیگری هم می‌گوید که در سال‌هایی که کار می‌کرده دوبار دستگیر شده و بدترین خاطره‌اش مربوط به دورانی کرونا است. در این مستند از زوایای کودکان و کارشناسان، این طرح را بررسی کردیم.