جریان ورود و خروج نقدینگی به صندوق‌های سهامی

در هفته‌های اخیر که با ریزش محسوس بازار سرمایه مواجه شدیم در صندوق‌های سهامی نیز با خروج نقدینگی قابل توجهی مواجه بوده‌ایم که البته با گذشت زمان این جریان بهبود یافت تا همچنان بازار سرمایه امید‌وار کننده باشد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد