با درآمد میانگین مردم ایران در سال‌های مختلف، چقدر در هر ماه بازار گوشت گوسفند می‌دادند؟

بررسی درآمد‌های سرانه در حساب‌های ملّی ایران نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۷۰ تا سال ۸۶ به صورت یک روند کلی رشد رفاه مصرفی را نشان می‌دهد ولی از سال ۸۷ تا به امروز افت نسبی در خرید مایحتاج خوراکی به خصوص گوشت قرمز مشهود است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد