داده‌نما| رشد ماهانه نقدینگی مسکن

رشد ماهانه نقدینگی (گردش مالی ناشی از معاملات مسکن) در چند ماهه گذشته از سال ۹۹ روندی متفاوت از سال گذشته را نشان می‌دهد.

در نگاه کلی، رشد ماهانه نقدینگی مسکن طی ماه‌های خرداد تا آبان نزولی بوده است. هر چند در مقاطعی رشد نقدینگی و گردش مالی مسکن صعودی شد و حتی به بالای ۴۰ درصد رسید، اما در آبان ماه به حدود منفی ۵۰ درصد رسید. به این معنا که گردش مالی در بخش مسکن به شدت کاهش یافته است.

اما گردش مالی مسکن در سال گذشته روندی متفاوت داشت، به این معنا که در همین بازه در سال گذشته (خرداد تا آبان)روند رشد نقدینگی ماهانه مسکن صعودی بود. 

در عین حال در سال ۹۷ رشد ماهانه گردش مالی در بخش مسکن یک روند کم نوسانی داشت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد