بازدهی بورس تهران در بحران ‌های سیاسی

بررسی ‌ها از روند چهارسال گذشته بورس تهران نشان می ‌دهد که هرچند نگرانی ‌های اقتصادی در نخستین روز وقوع، افت قیمت سهام را به دنبال داشته، اما این واکنش موقتی بوده و با فاصله کمتر از یک هفته، روند قیمت ‌ها معکوس شده و حتی به سطوح بالاتری نیز رسیده است.

اما در بحران اواخر هفته گذشته، شاهد یکی از شدیدترین افت ‌های هفتگی بودیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد