دولت هاشمی رفسنجانی چقدر از سقوط اقتصادی دوره جنگ تحمیلی را جبران کرد ؟

نمودار تغییرات درآمد ناخالص ملی سرانه حقیقی در ۵۹-۷۵ را نسبت به سال ۵۹ (شروع جنگ) نشان می‌ دهد.

در سال ‌های پس از جنگ و دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، اقتصاد ایران با تغییر نسبی در بعضی شیوه‌ های حکمرانی اقتصادی و تجدیدنظر در برخی روش ‌های قبلی موفق به رشد اقتصادی نسبتا خوبی شد، تا بخشی از سقوط بزرگ دوران جنگ تحمیلی جبران شود.

در نتیجه در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی، از «۴۶٪ سقوط» درآمد سرانه مردم ایران در سال ‌های جنگ نسبت به سال ۱۳۵۹، مجموعا «۲۸٪» آن جبران شد.

اقداماتی مانند «دعوت از ایرانیان ساکن در خارج از کشور برای بازگشت و مشارکت اقتصادی»، «تلاش برای بهبود روابط تجاری با جهان»، «کاهشِ نرخ‌ ارزهای متنوع و رانت ‌زا و تعدیل ارزی»، «سرمایه ‌گذاری منابع آزاد شده و وام‌ های خارجی روی مخارج‌ عمرانی»، «کاهش و حذف تدریجی برخی از قیمت ‌گذاری و کوپن ‌های کالایی‌» در نهایت باعث شد تا یک «رشد اقتصادی سرانه ۵۳ درصدی» (معادل رقم مناسبِ سالیانه ۵.۵٪ سرانه) در اقتصاد ایران رخ دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد