۱۰ منطقه ‌ای که از تورم مسکن عقب ماندند

رشد قیمت مسکن طی دیماه در ۱۰ منطقه پایتخت، کمتر از میانگین رشد قیمت در مناطق ۲۲گانه بود.

میانگین رشد قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران در دیماه ۹۸.۳ درصد بود که مقایسه تورم نقطه به نقطه مسکن(دی ماه نسبت به دی ماه ۹۸) نشان می‌دهد، قیمت در ۱۰ منطقه پایتخت کمتر از این میزان بوده است.

در این داده‌نما مناطقی که قیمت مسکن در آنها کمتر از میانگین رشد قیمت پایتخت بوده، نشان داده شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد