مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۹ ماهانه چند درصد رشد داشته است؟

قیمت مسکن در که در نیمه نخست سال ۹۹ درگیر تورم دو رقمی ماهانه بود، در نیمه دوم به یک ثبات نسبی رسید.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند، بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ به یک ثبات برسد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد