بازار را چه شده است؟!

در گفتگویی با وحید حسن پور، کارشناس بازار سرمایه به دلایل سبزپوشی یکدست بازار و رشد 3.6 درصدی شاخص پرداخته ایم

سوالی که برای بسیاری از سهامداران وجود دارد، رشدهای پرشتاب کنونی است. کارشناسان پاسخ میگویند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد