اشک ها و لبخندها؛ نگاهی مویرگی به بازار سرمایه

در چند روز کاری اخیر، بازار با #رفتار_هیجانی معامله گران مواجه شده است که چه خوشمان بیاید یا نه، این شائبه و نگرانی را در خصوص دوگانه #اصلاح یا #ریزش ایجاد کرده است...

بسیاری «دامنه نوسان» را عامل وضعیت فعلی بازار میدانند که تحلیل را در کلیت #بازار تضعیف کرده است...

با این حال موضوع P/E تاریخی بازار و لزوم بازگشت نرخ فعلی به نرخ تاریخی از موضوعات مورد بحث کارشناسان است...

همچنین این سوال وجود دارد که تاثیر افزایش نرخ #دلار نیمایی بر صورت های مالی شرکت ها به چه صورت خواهد بود؟

عدم جذابیت بازارهای موازی چه تاثیری بر #بازار_سرمایه خواهد داشت؟

کاهش نرخ #سود_بانکی چه تاثیری بر ادامه روند بازار خواهد داشت؟

آیا روند بازار در 1 ماه اخیر باید باعث خوشحالی ما باشد یا ناراحتی؟ 

در گفتگوی امروز با دکتر کامران پاکیزه به بررسی این موضوعات پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد