دیده‌بان بورس

 این روزها مهمترین سوالی که به ذهن میرسد این است که نقش بازیگران عمده و بازارگردانان در وضعیت کنونی چیست؟ چرا حمایت ملموسی از بازار صورت نمیگیرد و برخی نمادهای بزرگ چندین روز است که در صف فروش قفل شده اند؟ سهامی که تا چندی پیش همه بر ارزندگی آنها تاکید داشتند...

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد