تحلیلی مبسوط از هیجانات امروز بازار بورس تهران

هیجان منفی در بازار امروز سه شنبه 19 خرداد به اوج خود رسید. اختلال جدی در نمایش و درج قیمت ها موجب تقویت ریسک نااطمینانی در بازار شده است. این موضوع در کنار بحث مالیات بر عایدی سرمایه این سوال را ایجاد کرده است که دولت و مجلس واقعا چه سیاستی در قبال بازار سرمایه دارند؟ ضمن اینکه با توجه به نزدیکی به فصل مجامع، سهامداران چه استراتژی را در پیش بگیرند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد