خوف و رجا در بورس!

امروز کشمکش بین خریداران و فروشندگان نسبت به چند روز پیش، نمایان تر بود. از طرفی فضای هیجانی بازار سهام، ذهن را به این سمت می برد که با هر منفی شدنی، امکان ریختن بازار هست و از طرف دیگر، حمایت‎های دولت و شکستن سقف تاریخی شاخص بورس، سهامداران را امیدوار به صعودی دیگر کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد