ریسک ها در بورس

سهام عدالت، ETFهای دولتی و قانون مالیات بر عایدی سرمایه... چالش اصلی روزهای آینده بازار سرمایه، کدام یک از این موارد است؟ کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که فارغ از هر دیدگاهی، معامله گران بایستی ریسک های سیتماتیک و غیرسیتماتیک بازار را در نظر داشته باشند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد