شاخص کل بورس پشت مقاومت روانی

بازار در حالی کار خود را پشت دیوار یک میلیون و 500 هزار واحدی به پایان رساند که در یک ساعت اولیه بازار تنها چند صدم درصد تا شکستن آن فاصله داشت اما با شدت گرفتن عرضه ها، عقب نشینی انجام داد. بورس تهران فردا میتواند از این سد هم عبور کند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد