زور بالای نقدینگی

امروز شاخص در حال تلاش برای تثبیت دو میلیون بود. از پالایشگاهی‌‌ها گرفته که غالباً صف خرید بودند تا بانکی‌ها که با حجم بالایی معامله می‌شدند. برخی معتقدند ارزش بازار در بسیاری از سهم‌ها بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بالاتر رفته اما این زور نقدینگی است که شاخص را تا به این عدد رسانده است. باید دید این زور تا چه زمانی بر دیگر نیروها می‌چربد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد