علل اصلی ریزش روزهای اخیر بورس چه بود؟

در چند روز گذشته شاهد تاریخی‎ترین ریزش شاخص در بورس بودیم. دلایل متعددی به عنوان این اصلاح مطرح می‎شود، از ناهماهنگی وزرا در عرضه دارای دوم گرفته تا رشد بیش از حد شاخص در این چند ماه. از طرف دیگر، بسیاری این ریزش را با اصلاحی که بازار در سال ۹۲ داشت مقایسه می‎کنند. اما سوال اینجاست که آیا می‎شود این دو را با یکدیگر مقایسه کرد؟ آیا علل ریزش در این دو مقطع شباهت‎هایی با یکدیگر دارند؟ در برنامه دیده‎بان بورسی امروز، ضمن بررسی علل ریزش بورس در روزهای اخیر، مقایسه‎ای نیز با سال ۹۲ با کارشناس برنامه کرده‎ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد